Skip to main content

Chełmża, ul. Gen. J. Hallera 7/lok 4.

Szcześliwa rodzina mająca czas na to, co ważne

Sterowanie ogrzewaniem

System Sterowania
Ogrzewaniem (SSO)

Sterowanie ogrzewaniem

Co to jest SSO?

SSO, czyli System Sterowania Ogrzewaniem to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na zautomatyzowanie procesów związanych z regulacją temperatury w budynku. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania i dedykowanych urządzeń, SSO umożliwia precyzyjną kontrolę nad ogrzewaniem, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów z nim związanych.

Zintegrowany system

Z czego składa się SSO?

W skład SSO najczęściej wchodzą:

  • Termostaty - pozwalają na indywidualne ustawienie temperatury w poszczególnych pomieszczeniach.
  • Centrale sterujące - umożliwiają zarządzanie pracą całego systemu grzewczego, poprzez automatyczne włączanie i wyłączanie poszczególnych elementów instalacji.
  • Czujniki - umieszczone w różnych punktach budynku pozwalają na pomiar temperatury i przesyłanie danych do centrali.
zintegrowany system
Oszczedność pieniędzy dzięki SSC
Potencjalne oszczędności

Ile można zaoszczędzić dzięki SSO?

Już obniżenie temperatury o 1oC może mieć znaczący wpływ na redukcję kosztów ogrzewania. W rzeczywistości, taki prosty krok prowadzi do oszczędności na poziomie nawet 7% wydatków związanych z utrzymaniem komfortu cieplnego w budynku. Co to oznacza w praktyce? Przykładowo, redukując temperaturę w biurach na czas nieobecności pracowników (16:00-5:00) o zaledwie 3oC, można zyskać ponad 20% oszczędności. To proste rozwiązanie gwarantujące ulgę dla portfela.
O zdalnym sterowaniu ogrzewaniem

Gdzie sprawdzi się SSO?

System Sterowania Ogrzewaniem doskonale sprawdzi się w każdym budynku, w którym istnieje potrzeba redukcji kosztów związanych z ogrzewaniem. SSO największe zastosowanie znajdzie w konstrukcjach wielkometrażowych, w tym w hotelach, biurach, szkołach, pensjonatach, bibliotekach czy też budynkach użyteczności publicznej - wszędzie tam, gdzie konieczna jest automatyzacja procesu regulacji temperatury.

Szpital w Koszalinie
Przykłady oszczędności
Przykład instalacji SSO

świetlica wiejska w miejscowości Kuczwały

Przedmiotem projektu są prace instalacyjne Systemu Sterowania Ogrzewaniem, którym poddana została świetlica wiejska w miejscowości Kuczwały. Świetlica stanowi miejsce spotkań mieszkańców sołectwa i gminy. Znajduje się tam również siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziełanie obejmuje zaprojektowanie, montaż i konfiguracje w zakresie obsługi systemu sterowania ogrzewaniem, który ma zastąpić dotychczasowo używany regulator. System pozwoli na optymalizację temperatury w zależności od potrzeb mieszkańców i obniżenie kosztów utrzymania obiektu.
Przykład instalacji SSO

Biznest Park Trakt 31

Przedmiotem projektu są prace instalacyjne Systemu Sterowania Ogrzewaniem w Biznes Park 31
Przykład instalacji SSO

Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Wdrożony przez fachowców Centauron System Sterowania Ogrzewaniem w wielkometrażowej placówce medycznej, znacząco pomógł w zwiększeniu efektywności energetycznej budynku oraz obniżył koszty związane z ogrzewaniem aż o ⅕ - wszystko to dzięki zdalnemu sterowaniu temperaturą w aż 261 pomieszczeniach umieszczonych na pięciu kondygnacjach. Rozwiązanie to okazało się nie tylko korzystne dla placówki, ale również wygodne dla personelu i pacjentów.

wyres oszczedności
Oszczedność pieniędzy dzięki SSC
Przykład oszczędności z SSC

Hotel Loft 1898

Choć wzrost kosztów energii początkowo nie wróżył nic dobrego, dzięki Systemowi Sterowania Ogrzewaniem piękny hotel na Suwałkach mógł zrezygnować z pomysłu podwyższenia cen w obiekcie. Dzięki SSO, temperatura w pokojach hotelowych jest od teraz obniżana wraz z wymeldowaniem się gości. Co więcej, automatyczne czujniki zamykają ogrzewanie w momencie otwarcia okna, jednocześnie chroniąc właściciela hotelu przed niepotrzebnymi kosztami.

Przykład instalacji SSO

Budynek urzędu gminy Kobylnica

Doskonałym zobrazowaniem możliwych do uzyskania oszczędności jest instalacja wykonana przez naszych fachowców w gminie Kobylnica. System Sterowania Ogrzewaniem w budynku użyteczności publicznej pozwolił zaoszczędzić ponad 20% całkowitych kosztów ogrzewania - wszystko dzięki jednemu prostemu zabiegowi, polegającemu na automatycznym obniżaniu temperatury pomieszczeń o kilka stopni w godzinach nocnych.

panele fotowoltaiczne
Oszczedność pieniędzy dzięki SSC
Przykład oszczędności z SSO

Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie

To kolejna placówka medyczna, która otwarcie podchodzi do innowacji i umiejętnie oszczędza. Proces wdrożenia Systemu Sterowania Ogrzewaniem w budynku obejmował planowanie, demontaż tradycyjnych głowic, montaż sterowników, konfigurację systemu oraz szkolenie personelu. System Sterowania Ogrzewaniem jest ważnym elementem utrzymującym optymalny poziom temperatury i wilgotności wewnątrz budynku. W jego skład wchodzą: głowice elektroniczne, czujniki temperatury, regulatory temperatury, czujniki otwarcia okien, centralki oraz extendery.